Soudní znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Ilustrační foto nemovitosti

Služby

Oceňování nemovitostí a zpracování znaleckého posudku

Ocenění prováděno jako:

Tržní ocenění nemovitosti → tržní hodnota nemovitosti

Administrativní (úřední) ocenění → cena dle platné vyhlášky

Účel ocenění nemovitostí:

 • prodej, koupě nemovitosti
 • úvěrové řízení
 • dědické a darovací řízení
 • nepeněžité vklady
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • daňové účely (daň z převodu nemovitostí, aj.)
 • dražby a exekuce
 • vypořádání společného jmění manželů
 • jiné účely
   

Typy nemovitostí:

 • rodinné domy
 • pozemky
 • garáže a jiná příslušenství
 • byty
 • nebytové prostory
 • rekreační chaty
 • administrativní budovy
 • hotely, restaurace, penziony
 • polyfunkční objekty
 • a jiné

Oceňování nemovitostí

Tržní oceňování nemovitostí

Vypracování znaleckého posudku na bázi tržního ocenění nemovitosti.

Tržní hodnota nemovitosti je odhadnutá částka, za kterou by k datu ocenění bylo možné nemovitost prodat, nejvíce se tedy přibližuje reálné ceně na trhu s nemovitostmi.

Vypracovaný znalecký posudek je v souladu s definicí obvyklé ceny dle zák. 151/97 Sb. (§ 2) a v souladu s Mezinárodními a Evropskými oceňovacími standardy (IVS, EVS).

Administrativní (úřední) oceňování nemovitostí

Vypracování znaleckého posudku dle platných cenových předpisů k zadanému datu.

Ocenění je provedeno dle současně platné vyhlášky 3/2008 Sb., v relevantním znění, vydané k provedení zákona č. 151/97 Sb.

michal@weinreb.cz

Copyright © 2010 Ing. Michal Weinreb