Soudní znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Ilustrační foto nemovitosti

Profil

 • narozen v Českých Budějovicích
 • absolvent Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích,
  Resslova ul.
 • absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulta stavební,
  obor Pozemní stavitelství
 • absolvent vzdělvávacího programu oceňování nemovitostí
  na Střední průmyslové škole stavební, Praha 1, Dušní ul.
 • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
  člen komory autorizovaných inženýrů a techniků
  činných ve výstavbě ČKAIT
 • člen Komory soudních znalců ČR

michal@weinreb.cz

Copyright © 2010 Ing. Michal Weinreb