Soudní znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Ilustrační foto nemovitosti

Oblast působení oceňování nemovitostí,
cena posudků

Hlavní oblast působnosti:

Jižní Čechy, Praha

Všechny typy nemovitostí jako:

  • rodinné domy, pozemky, garáže a jiná příslušenství
  • byty, nebytové prostory
  • rekreační chaty
  • administrativní budovy
  • hotely, restaurace, penziony
  • polyfunkční objekty a jiné

Celá Česká republika

Nemovitosti většího rozsahu, výnosové nemovitosti jako:

  • administrativní budovy
  • hotely, restaurace, penziony
  • polyfunkční objekty a jiné

Cena a termín dodání znaleckého posudku

Cena a termín zpracování znaleckého posudku je závislá na náročnosti posudku, zadání, domluvě se zadavateli posudku, umožnění místního šetření a dodání nutných podkladů pro ocenění.

Místní šetření (prohlídka nemovitosti) je možné po dohodě se zadavatelem kdykoliv.

Dodání potřebných dokumentů pro ocenění jako výpis z katastru nemovitostí (LV), kopii katastrální mapy, apod. zajistí dodavatel, příp. po dohodě zpracovatel posudku.

michal@weinreb.cz

Copyright © 2010 Ing. Michal Weinreb