Soudní znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Ilustrační foto nemovitosti

Vítejte na stránkách Michala Weinreba

Jsem znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Své služby nabízím v oblasti oceňování nemovitostí.

Oceňování nemovitostí provádím jak tržním způsobem, kde hodnota oceňované nemovitosti se stanovuje s respektováním současné situace na trhu, místa a čase, tak oceňování administrativním způsobem (úřední oceňování), kde cena nemovitostí se stanoví přesně dle dané vyhlášky.
Oba způsoby ocenění jsou možné použít pro stanovení ceny a hodnoty nemovitosti dle zák. č. 151/97 Sb. o oceňování majetku.

Více informací o službách.

michal@weinreb.cz

Copyright © 2010 Ing. Michal Weinreb